KALİTEMİZ

  • Blog Header Image

İşletmemizden hizmet alanların ihtiyaç ve beklentilerini süresinde karşılamak, memnuniyetlerini kazanmak ve Kalite yönetim sistemimizin; ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirerek sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,

En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,

Müşterilerden gelen her dönüşü etkin bir şekilde toplamak ve uygun bir şekilde yanıt vermek için etkili bir sistem uygulamak ve düzeltici faaliyetler için gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktır.